เครื่องจักรของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์อาหารจากข้าวสาลีและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

เครื่องจักรอุปกรณ์เสริม